najwyższy czas

poznać siebie!

Co zrobić żeby wybór szkoły ponadgimnazjalnej był właściwy? Jak przygotować się do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i poznać swoje preferencje zawodowe?

Na każdym etapie życia stają przed nami sytuacje wyboru wymagające od nas podjęcia konkretnej  decyzji. Okoliczności wyboru szkoły ponadgimnazjalnej są ważne i dlatego mogą być trudnym i stresującym okresem. Dlatego też warto działać spokojnie i z rozwagą, aby dać sobie czas na uświadomienie sobie swojego potencjału i zainteresowań, następnie przemyślenie różnych opcji i możliwości,  a w kolejnym kroku podjęć decyzję co dalej. W tym czasie dobrze brać pod uwagę następujące informacje o sobie:

 

Po pierwsze:

 • jakie są Twoje uzdolnienia, czyli czego uczysz się najszybciej? szybciej niż inni i osiągasz w tym przedmiocie lepsze oceny  niż inni? Zwróć uwagę też na aktywność pozaszkolną, to w jakich kołach zainteresowań działasz, czy realizujesz jakieś projekty,
 • jakie są Twoje umiejętności,  mocne i słabe strony? Np. czy lubisz zabierać głos w ramach lekcji, czy potrafisz zorganizować jakieś szkolne przedsięwzięcie,
 • cechy charakteru i temperamentu – czy jesteś energiczna/y czy raczej spokojna/y?
 • zainteresowania, pasje i hobby – czym się interesujesz? jakie przedmioty w szkole lubisz?  co lubisz robić i co Cię zajmuje tak że zapominasz o całym świecie? jak najczęściej spędzasz wolny czas?
 • jaki jest  stan Twojego zdrowia  – zastanów się lub/i porozmawiaj z rodzicami czy są jakieś czynności, których z racji zdrowia nie możesz wykonywać ?
 • wartości -  co jest ważne w wymarzonej szkole/pracy?, co jest celem i jakie masz marzenia odnośnie swojej przyszłości

Na CO jeszcze  zwrócić uwagę,  żeby w procesie wyboru szkoły widzieć wszystkie możliwości jakie Ci ona daje, a tym samym zapewnić sobie łatwiejszy start w Twoje życie zawodowe?Po drugie:

  - warto poznać jakie są tendencje i prognozy na obecnym rynku pracy,  

Dlatego:
Poszukuj samodzielnie informacji o zawodach, specjalnościach, taka wiedza na temat zawodów łączy się  z zagadnieniami rynku pracy, czyli odpowiedziami na pytania:

 • jakie są zawody?
 •  jakie zawody cieszą się największym zainteresowaniem wśród pracodawców?
 • w jakich zawodach pracy będzie coraz mniej/więcej?
 • a jakie wymagania stawiają pracodawcy co do :
  • kwalifikacji, czyli jakiego poziomu wykształcenia i w jakich obszarach oczekują obecnie pracodawcy,
  • doświadczenia – tu liczy się każdy kontakt z danym środowiskiem pracy można je nabyć m.in. poprzez staże (płatne, jak i bezpłatne), a także praktyki, prace wakacyjne czy wolontariat, jak i pomoc członkowi rodziny w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, czy członkowstwo w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, np. w harcerstwie
  • znajomość języków obcych - standardem wymaganym przez pracodawców jest obecnie dobra znajomość w mowie i piśmie co najmniej jednego języka  obcego,
  • dodatkowe umiejętności np. umiejętność bezwzrokowego pisania cz też szycia,
  • umiejętność obsługi komputera  - obecnie wymagane jest użytkowa znajomość w obszarze pakietu MsOffice,
  • prawo jazdy kat. B,
  • pracodawcy cenią też odpowiednie cechy np. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, aktywność, solidność, komunikatywność, samodzielność , dobra organizacji pracy, szybkie wdrażania się w nowe obowiązki, dyspozycyjność

Po poznaniu siebie oraz świata rynku pracy i zawodów, dobrze by było rozpoznać obszar szkół, a więc odpowiedzieć na pytania:
- jakie są typy szkół,
- jaką mają ofertę edukacyjną oraz co oferują poza lekcjami, jakie dodatkowe zajęcia

 

Poznaj swoje predyspozycje, może Ci w tym pomóc nasz test!

Test – pobierz

 

Możesz także skorzystać z pomocy i porady profesjonalistów, którzy podpowiedzą Ci jak wybrać szkołę byś po jej ukończeniu mógł znaleźć satysfakcjonującą pracę.

 

poznaj siebie dziewczyna z ksiazka.png poznaj siebie chlopak z ksiazka.png poznaj siebie typ.png

 

 POMOG? CI:

ohp.png                 

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61- 485 Poznań
tel. 61-831-24-05
faks 61-831-24-85
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www: www.wielkopolska.ohp.pl

 

mlodziezowe centra kariery.png

                 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

stanowią element ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Na terenie województwa wielkopolskiego powstały trzy MCK, w Poznaniu, Ostrzeszowie i w Turku. Szczegółowe informacje: www.ohp.poznan.pl/?k=strony_p&m=&ns=37&pns=14

 

mobilne centra.png                  

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ      

Zadaniem Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) jest przede wszystkim przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Mobilne Centra to 2 – 4 osobowe zespoły wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne oraz biblioteki. Przemieszczają się z gminy do gminy mikrobusami działając na rzecz osób zamieszkałych na terenach wiejskich i w małych gminach. Szczegółowe informacje: http://www.ohp.poznan.pl/?k=strony_p&m=&ns=29&pns=14

 

centrum doradztwa.png                  

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

Adres: ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Pozna?                                                            
kontakt telefoniczny: Tel (61) 855-76-04, fax (61) 851-97-84
e-mail: cdzdm@cdzdm.pl

www.cdzdm.pl 

 

krajowy osrodek wspierania.png                  

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Krajowej i Zagranicznej - Koweziu

ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
centrala tel. 22 844-07-40,
844-08-67, 844-18-68,
fax 22 646-52-51

   


Co młodzi ludzie i rodzice powinni wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=materialy_promocyjne/materialy  

 

"Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru"

Pobierz materiały


Strefa ucznia

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=strefa_ucznia


„Czas zawodowców - wielkopolskie kszta?cenie zawodowe"

Projekt systemowy, który ma na celu  podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak m.in. :

 1. organizacją praktyk i stały dla uczniów w wielkopolskich przedsiębiorstwach,
 2. stworzenie, rozwój i upowszechnienie  systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3. opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika w 35 szkołach

Adres Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 pok. 5211

60-965 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel/fax +48 61 639 3131

e-mail: info@zawodowcy.org, http://praca.awt.put.poznan.pl/