ZAWODY ABSOLWENTÓW

Każdy Raport przedstawia także dane dotyczące zawodów, które uzyskiwali absolwenci w danym roku szkolnym, kończąc wybrane typy szkół.

Rok szkolny 2016/2017 - Raport opublikowany w 2018 roku


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

-         kucharz  - 102 absolwentów (12% wszystkich absolwentów analizowanych szkół)

-         mechanik pojazdów samochodowych –86 absolwentów (ponad 10,5%)

-         elektromechanik pojazdów samochodowych – 82 absolwentów (10%)

-         sprzedawca – 49 absolwentów (6%).

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

-         technik informatyk – 242 absolwentów (ponad 11% ogółu absolwentów tego typu szkół)

-         technik logistyk – 122 absolwentów (prawie 6%)

-        technik organizacji reklamy – 103 absolwentów (prawie 5%)

-         technik ekonomista – 90 absolwentów (ponad 4%)

-         technik hotelarstwa – 89 absolwentów (ponad 4%).

 

POLICEALNE SZKOŁY ZAWODOWE

-         technik usług kosmetycznych – 214 absolwentów (ponad 10%)

-         technik administracji – 110 absolwentów (ponad 5%)

-         technik masażysta – 99 absolwentów (prawie 5%)

-         technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 78 absolwentów (prawie 4%)

-         opiekun medyczny – 72 absolwentów (ponad 3%).

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

-         finanse i rachunkowość – 2.321 absolwentów (ponad 7%)

-         pedagogika  - 2.198 absolwentów (prawie 7%)

-         zarządzanie – 2.058 absolwentów (6,4%)

-         filologie – 1.874 absolwentów (prawie 6%)

-        informatyka – 1.130 absolwentów (3,5%).

 

Rok szkolny 2015/2016 - Raport opublikowany w 2017 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

-         kucharz – 126 absolwentów (ponad 13% wszystkich absolwentów zasadniczych szkół- zawodowych),

-         elektromechanik pojazdów samochodowych – 67 absolwentów (ponad 7%),

-         mechanik pojazdów samochodowych – 52 absolwentów (ponad 5,5%),

-         sprzedawca – 40 absolwentów (ponad 4%).

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

-         technik informatyk – 244 absolwentów (prawie 13% wszystkich absolwentów techników zawodowych),

-         technik ekonomista – 112 absolwentów (prawie 6%),

-         technik hotelarstwa – 112 absolwentów (jak wyżej),

-         technik logistyk – 101 absolwentów (ponad 5%),

-         technik organizacji reklamy – 88 absolwentów (ponad 4,5%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

-         technik usług kosmetycznych – 265 absolwentów (ponad 12,5% ogółu absolwentów tych szkół),

-         opiekun medyczny – 147 absolwentów (prawie 7%),

-         technik administracji – 122 absolwentów (ponad 5,5%),

-         technik rachunkowości – 92 absolwentów (ponad 4%),

-         technik masażysta – 92 absolwentów (jak wyżej).

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

-         zarządzanie – 2100 osób (7,0% ogółu absolwentów wyższych uczelni, w poprzednim roku 4,01%),

-         pedagogika – 2066 osób ( odpowiednio 6,96% i 7,3%),

-         finanse i rachunkowość – 1528 osób (odpowiednio 5,14% i 4,33%),

-         filologie – 1131 osób (odpowiednio 3,81% i 6,45%).

 

Rok szkolny 2014/2015 - Raport opublikowany w 2016 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 

-          kucharz – 106 absolwentów (ponad 11% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych),

-         sprzedawca – 74 absolwentów (8,19%),

-         mechanik pojazdów samochodowych – 65 absolwentów (7,2%),

-         elektromechanik pojazdów samochodowych – 55 absolwentów (6,1%),

-         monter mechatronik – 42 absolwentów (4,65%),

-         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 40 absolwentów (4,43%).

 

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 

-         technik informatyk – 212 osób (10,05% ogółu absolwentów techników, w poprzednim roku 12,79%),

-         technik hotelarstwa – 132 osoby (odpowiednio 6,26% i  7,05%),

-         technik logistyk – 88 osób (4,17% ogółu),

-         technik ekonomista – 83 osoby (odpowiednio 3,93% i 4,96%).

 

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 

-          technik usług kosmetycznych: 242 osoby (12,1% ogółu absolwentów szkół policealnych, w poprzednim roku 15,48%),

-         technik administracji – 211 osób (odpowiednio 10,55% i 10,78%),

-         opiekun medyczny – 143 osoby (7,15% ogółu),

-         technik farmaceuta – 108 osób (5,4% ogółu),

-         technik informatyk – 103 osoby (5,15% ogółu, w poprzednim Raporcie 6,16%),

-         technik rachunkowości – 98 osób (4,9% ogółu).

 

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 

 

-         pedagogika – 1662 osoby (7,3% ogółu absolwentów szkół wyższych, w roku poprzednim 6,47%),

-                     filologie – 1469 osób (odpowiednio 6,45% i 10,13%),

-                     finanse i rachunkowość – 986 osób (odpowiednio 4,33% i 3,39%),

-                     zarządzanie – 913 osób (4,01%).

 

 

Rok szkolny 2013/2014 - Raport opublikowany w 2015 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 

-       mechanik pojazdów samochodowych – 142 absolwentów (21,52% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych),

-       fryzjer – 133  absolwentów (odpowiednio – 20,15% ),

-       elektromechanik pojazdów samochodowych – 82 absolwentów (12,42% ogółu absolwentów),

-       technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 55 absolwentów (8,33%),

-       monter elektronik – 48 absolwentów (7,27%),

-       cukiernik – 41 absolwentów (6,21%).

 

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 

-       technik informatyk – 245 osób (12,79% ogółu absolwentów techników),

-       technik hotelarstwa – 135 osób ( 7,05%ogółu absolwentów techników),

-       technik ekonomista – 95 osób ( 4,96 ogółu absolwentów techników),

-       kucharz – 82 osób (4,28%ogółu absolwentów techników),

-       technik elektronik – 81 osób ( 4,23% ogółu absolwentów techników).

 


POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 

-       technik usług kosmetycznych – 349 osób (15,48% ogółu absolwentów szkół policealnych),

-       technik administracji – 243 osoby (odpowiednio 10,78% ogółu absolwentów szkół policealnych),

-       technik informatyk – 139 osób (odpowiednio 6,16% ogółu absolwentów szkół policealnych),

-       asystentka stomatologiczna – 129 osób (5,72% ogółu absolwentów szkół policealnych),

-       florysta – 118 osób (5,23% ogółu absolwentów szkół policealnych).

 

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 

 

-       filologie – 2358 osób (10,13% ogółu absolwentów wyższych uczelni),

-       pedagogika (bez pedagogiki specjalnej) – 1507 osób (6,47% ogółu absolwentów wyższych uczelni),

-       finanse i rachunkowość – 788 osób ( 3,39% ogółu absolwentów wyższych uczelni),

-       informatyka – 722 osoby (3,10% ogółu absolwentów wyższych uczelni).


Rok szkolny 2012/2013 – Raport opublikowany w 2014 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE


-       kucharz małej gastronomii – 203 absolwentów (20,04% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
        w poprzednim roku – 29,97%),

-       fryzjer – 169 absolwentów (16,68%, w poprzednim roku – 16,56%),

-       mechanik pojazdów samochodowych – 132 absolwentów (13,03%, w poprzednim roku – 7,92%),

-       sprzedawca – 99 absolwentów (9,77%, w poprzednim roku – 8,91%),

-       elektromechanik pojazdów samochodowych – 91 absolwentów (8,98%).


TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE


-        technika informatyka – 288 osób (14,41% ogółu absolwentów techników,
         w poprzednim roku – 12,42%),

-        technika hotelarstwa – 185 osób (9,25%, w poprzednim roku – 11,08%),

-        technika logistyka – 146 osób (7,30%, w poprzednim roku – 7,6%),

-        technika pojazdów samochodowych – 144 osoby (7,20% w poprzednim roku – 6,16%),

-        technika ekonomisty – 139 osób (6,96%, w poprzednim roku – 8,02%),

-        technika elektronika – 106 osób (5,30%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE


-        technik usług kosmetycznych – 331 osób (13,33% ogółu absolwentów szkół policealnych,
         w poprzednim roku 15,75%),

-        technik administracji – 193 osoby (7,77%, w poprzednim roku – 6,78%),

-        technik informatyka – 166 osób (6,68%, w poprzednim roku – 6,58%),

-        technik farmaceutycznego – 151 osób (6,08%, w poprzednim roku – 8,41%),

-        florysta – 130 osób (5,23%).


WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI


-        pedagogika (bez pedagogiki specjalnej) – 3716 osób (9,68% ogółu absolwentów szkół wyższych,
         w poprzednim Raporcie – 9,47%),

-        zarządzanie – 3107 osób (8,1%, w poprzednim roku –  7,61%),

-        finanse i rachunkowość – 2090 osób (5,45%, w poprzednim roku –  6,68%),

-        filologie – 2014 osób (5,25%, w poprzednim roku –  5,2%),

-        administracja – 1863 osoby (4,85%, w poprzednim roku – 3,95%),

-        turystyka i rekreacja – 1310 osób (3,41%, w poprzednim roku – 3,88%).

 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 – Raport opublikowany w 2013 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz małej gastronomii – 333 absolwentów (29,97% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, w poprzednim roku – 20,46%),
 • fryzjer – 184 absolwentów (16,56%, w poprzednim roku – 11,8%),
 • sprzedawca – 99 absolwentów (8,91%, w poprzednim roku – 9,8%),
 • mechanik pojazdów samochodowych – 88 absolwentów (7,92%, w poprzednim roku – 10,57%).

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 • technik informatyk – 268 osób (12,42% ogółu absolwentów techników, w poprzednim roku – 11,82%),
 • technik hotelarstwa – 239 osób (11,08%, w poprzednim roku – 10,85%),
 • technik ekonomista – 173 osoby (8,02%, w poprzednim roku – 7,46%),
 • technik logistyk – 164 osoby (7,6%),
 • technik pojazdów samochodowych – 133 osoby (6,16%),
 • kucharz – 128 osób (5,93%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technika usług kosmetycznych – 397 osób (15,75% ogółu absolwentów szkół policealnych, w poprzednim roku 16,49%),
 • technika farmaceutycznego – 212 osób (8,41%, w poprzednim roku – 8,12%),
 • technika administracji – 171 osób (6,78%, w poprzednim roku – 9,22%),
 • technika informatyka – 166 osób (6,58%).

 

 WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • pedagogika (bez pedagogiki specjalnej) – 3968 osób (9,47% ogółu absolwentów szkół wyższych, w poprzednim Raporcie – 7,85%),
 • zarządzanie – 3187 osób (7,61%, w poprzednim roku –  7,85%),
 • finanse i rachunkowość – 2800 osób (6,68%, w poprzednim roku –  6,89%),
 • filologie – 2180 osób (5,20%, w poprzednim roku –  5,98%),
 • administracja – 1656 osób (3,95%, w poprzednim roku – 4,32%),
 • turystyka i rekreacja – 1628 osób (3,88%).

 

 

Rok szkolny 2010/2011 – Raport opublikowany w 2012 roku


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz małej gastronomii – 215 absolwentów (20,46% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych),
 • fryzjer – 124 absolwentów (11,8%),
 • mechanik pojazdów samochodowych – 111 absolwentów (10,57%),
 • sprzedawca – 103 absolwentów (9,8%)

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 • technik informatyk – 244 osoby (11,82% ogółu absolwentów techników),
 • kucharz – 238 osób (11,53%),
 • technik hotelarstwa – 224 osoby (10,85%),
 • technik ekonomista – 154 osoby  (7,46%),
 • technik elektronik – 152 osoby (7,36%),
 • technik mechanik – 137  osób (6,63%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technika usług kosmetycznych –  331 osób (16,49% ogółu absolwentów szkół policealnych),
 • technika administracji – 185 osób (9,22%),
 • technika informatyka – 167 osób (8,32%),
 • technika farmaceutycznego – 163 osoby (8,12%)

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • zarządzanie – 3368 osób, co stanowi 7,85% ogółu absolwentów szkół wyższych,
 • pedagogika – 3291 osób (7,68%),
 • finanse i rachunkowość – 2954 osoby (6,89%),
 • filologie – 2563 osoby (5,98%),
 • administracja – 1854 osoby (4,32%).

 

 

Rok szkolny  2009/2010 – Raport opublikowany w 2011 roku


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz małej gastronomii – 279 absolwentów (23,25% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych),
 • fryzjer – 150 absolwentów (12,5%),
 • mechanik pojazdów samochodowych – 142 absolwentów (11,83%),
 • sprzedawca – 110 absolwentów (9,17%).

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 • technik elektronik – 202 osoby (10,59% ogółu absolwentów szkół policealnych),
 • technik ekonomista – 201 osób (10,53%),
 • technik hotelarstwa – 179 osób (9,38%),
 • technik informatyk – 142 osoby (7,44%),
 • technik mechanik – 141 osób (7,39%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technik usług kosmetycznych – 292 osoby (14,95% ogółu absolwentów szkół policealnych),
 • technik administracji – 183 osoby (9,37%),
 • technik informatyk – 176 osób (3,01%).

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • zarządzanie – 3480 osób, co stanowi 8,32% ogółu absolwentów szkół wyższych,
 • pedagogika – 3206 osób (7,66% ogółu),
 • administracja – 2660 osób (6,36% ogółu),
 • turystyka i rekreacja – 2083 osoby (4,98%).

 


Rok szkolny 2008/2009 – Raport opublikowany w 2010 roku 


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz małej gastronomii – 181 absolwentów (17,96% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych),
 • sprzedawca – 158 absolwentów (15,67% ),
 • mechanik pojazdów samochodowych – 149 absolwentów (14,78%),
 • fryzjer – 147 absolwentów (14,58%).

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 • technik mechanik – 208 absolwentów (12,13% ogółu absolwentów techników i szkół równorzędnych),
 • technik elektronik – 195 absolwentów (11,37%)
 • technik ekonomista – 172 absolwentów (10,03%),
 • technik hotelarstwa – 163 absolwentów (9,5%),
 • technik informatyk – 120 absolwentów (7,0%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technik usług kosmetycznych – 392 absolwentów (17,6% ogółu absolwentów policealnych studiów zawodowych),
 • technik informatyk – 256 absolwentów (11,49%),
 • technik administracji – 194 absolwentów (8,71%),
 • technik farmaceutyczny – 135 absolwentów (6,06%).

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • zarządzanie  – 4362 absolwentów (11,21% ogółu absolwentów wyższych uczelni),
 • pedagogika – 2469 absolwentów (6,35%),
 • turystyka i rekreacja – 2314 absolwentów (5,95%),
 • administracja – 2228 absolwentów (5,73%).

 


Rok szkolny 2007/2008 Raport opublikowany w 2009 roku


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz małej gastronomii – 172 absolwentów (16,30% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych),
 • sprzedawca – 159 absolwentów (15,07% ),
 • mechanik pojazdów samochodowych – 148 absolwentów (14,03%),
 • fryzjer – 122 absolwentów (11,56%).

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 • technik elektronik – 316 absolwentów (17,46% ogółu absolwentów techników i szkół równorzędnych),
 • technik ekonomista – 180 absolwentów (9,94%),
 • technik mechanik – 168 absolwentów (9,28%),
 • kucharz – 129 absolwentów (7,13%),
 • technik handlowiec – 108 absolwentów (5,97%).

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technik usług kosmetycznych – 461 absolwentów (20,88% ogółu absolwentów kończących szkoły na tym poziomie),
 • technik informatyk – 289 absolwentów (13,09%),
 • technik administracji – 288 absolwentów (13,04%),
 • technik farmaceutyczny – 148 absolwentów (6,70%).

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • zarządzanie i marketing – 3911 absolwentów (11,22% ogółu absolwentów wyższych uczelni),
 • pedagogika – 2515 absolwentów (7,21%),
 • administracja – 2211 absolwentów (6,34%),
 • politologia – 2050 absolwentów (5,88%).

 

 

Rok szkolny 2006/2007 Raport opublikowany w 2008 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz – 240 osób,
 • sprzedawca – 204 osoby,
 • mechanik pojazdów samochodowych – 131 osób,
 • fryzjer – 120 osób.

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 • technik elektronik – 256 osób,
 • technik handlowiec – 200 osób,
 • technik mechanik – 198 osób,
 • technik ekonomista – 168 osób,
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego – 91 osób,
 • technik hotelarstwa – 86 osób,
 • technik budownictwa – 81 osób.

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technik usług kosmetycznych – 428 osób,
 • technik informatyk – 408 osób,
 • technik administracji – 236 osób,
 • technik obsługi turystycznej – 157 osób,
 • technik farmaceutyczny – 155 osób,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia – 136 osób,
 • technik logistyk – 105 osób,
 • technik hotelarstwa – 101 osób.

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • zarządzanie i marketing – 4.373 osoby,
 • finanse i bankowość – 2.590 osób,
 • pedagogika – 2.388 osób,
 • politologia – 2.150 osób,
 • administracja – 2.076 osób,
 • filologia obcojęzyczna – 1.373 osoby,
 • turystyka i rekreacja – 1.323 osoby,
 • ekonomia – 935 osób,
 • informatyka – 922 osoby.

 


Rok szkolny 2005/2006 Raport opublikowany w 2007 roku

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • kucharz – 257 osób,
 • sprzedawca – 247 osób,
 • fryzjer – 207 osób,
 • mechanik pojazdów samochodowych – 179 osób,
 • cukiernik – 103 osoby,
 • monter elektronik – 82 osoby,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych – 68 osób.

 

TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE

 

 • technik ekonomista – 729 osób,
 • technik mechanik – 397 osób,
 • technik elektronik – 372 osoby,
 • technik handlowiec – 354 osoby,
 • technik technologii żywienia – 223 osoby,
 • technik budownictwa – 149 osób,
 • technik elektryk – 149 osób,
 • technik poligraf – 132 osoby.

 

POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE

 • technik informatyk – 369 osób,
 • technik ekonomista – 309 osób,
 • technik usług kosmetycznych – 305 osób,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia – 189 osób,
 • technik obsługi turystycznej – 152 osoby,
 • pracownik socjalny – 116 osób.

 

WYŻSZE UCZELNIE – KIERUNKI

 • zarządzanie i marketing – 4621 osób,
 • pedagogika – 2175 osób,
 • politologia – 2040 osób,
 • finanse i bankowość – 1501 osób,
 • administracja – 1382 osoby,
 • ekonomia – 1195 osób,
 • turystyka i rekreacja – 1057 osób,
 • filologia polska – 763 osoby,
 • filologia angielska – 746 osób.