Kogo szukali pracodawcy


Każdego roku w Raporcie przedstawiane są także dane dotyczące popytu na pracę na rynku zatrudnienia. Informacja o tym kogo szukali pracodawcy, podzielona jest według wykształcenia. Należy przy tym pamiętać, że pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania do powiatowych urzędów pracy informacji o swoich ofertach zatrudnienia. Dlatego przedstawione dane dają częściowy obraz zapotrzebowania na pracę na lokalnym rynku zatrudnienia.


 

Struktura ofert pracy według poziomu wykształcenia określonego przez pracodawców w składanych ofertach:

 

Poziom wykształcenia

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

 

Rok 2012

Rok 2011

2010

2009

2008

2007

2006

Liczba Ofert % Liczba ofert %

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

Liczba ofert

%

podstawowe

13 751

52

14 144

52%

8 604

40%

5427

35%

2418

23

2117

26

2187

27

2912

30

2513

28

2279

17

2721

16

2447

15

zawodowe

8 727

33

8 704

32%

8 389

39%

5737

37%

5047

48

3093

38

3888

48

3785

39

2872

32

8847

66

9472

54

887

55

średnie

2 116

8

3 808

14%

3 227

15%

3411

22%

2103

20

1954

24

1296

16,50

2427

25

2333

26

1340

10

3879

22

3509

22

wyższe

1 851

7

544

2%

1 290

6%

931

6%

946

9

977

12

729

8,5

582

6

1256

14

938

7

1408

8

1317

8

razem

26 445

100%

27 200

100%

21 510

100%

15 506

100%

10 514

100

8141

100

8100

100

9706

100

8974

100

13404

100

17480

100

11866

100

 

Raport 2018

 

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach: 

-        działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca (agencje zatrudnienia) - 11.244 oferty,

-        przetwórstwo przemysłowe – 3.977 ofert,

-        handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2.773 oferty,

-        działalność profesjonalna, naukowa i techniczna –  1.377 ofert.

-        budownictwo – 1.265 ofert,

-        transport, gospodarka magazynowa – 1.223 ofert,

-        działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi –  791 ofert.

 

Wśród osób poniżej zasadniczego zawodowego: magazyniera, operatora wózków widłowych, pracownika ochrony fizycznej, sprzedawcy, kasjera handlowego, sortowacza towarów, pracownika pralni, kierowcy samochodu dostawczego, kierowcy samochodu ciężarowego, operatora urządzeń, sprzątaczki, pakowacza, robotnika wykonującego prace proste w przemyśle,

 

Wśród pracowników posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe: elektryka, ślusarza, montera instalacji i urządzeń, drukarza, stolarza, kucharza, technologa robót wykończeniowych, mechanika samochodowego,

 

Wśród osób z wykształceniem średnim (policealnym) z kwalifikacjami: księgowego, spedytora, technika prac biurowych, doradcy klienta, opiekuna dziecięcego, technika elektryka, przedstawiciela handlowego, technika mechanika,

Wśród osób z wykształceniem wyższym na stanowiskach: specjalisty ds. rekrutacji pracowników, nauczyciela przedszkola, pielęgniarki, informatyka, specjalisty ds. sprzedaży, specjalisty ds. marketingu i handlu, inżynierów elektryka, inżyniera automatyki przemysłowej.

 

Raport 2017

 

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

- działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca - 10.951 ofert,

-  przetwórstwo przemysłowe – 4.561 ofert,

-  handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 3.328 ofert,

-  budownictwo – 1.497 ofert,

-  transport, gospodarka magazynowa – 1.376 ofert,

-  działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi – 901 ofert,

- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 851 ofert.

 

Dla osób bez kwalifikacji zawodowych pracodawcy proponowali stanowiska: magazynierów, operatorów wózków widłowych, spawaczy, sprzedawców, robotników gospodarczych, sprzątaczek, pomocy kuchennych, pracowników przygotowujących posiłki, pakowaczy, sortowaczy, robotników fizycznych, pomocniczych robotników budowlanych, pracowników produkcyjnych, kierowców kat. C, D, operatorów maszyn budowlanych.


Dla pracowników posiadających wykształcenie zawodowe z kwalifikacjami: kucharzy, rzeźników-wędliniarzy, rozbieraczy-wykrawaczy, krawcowych (szwaczek), technologów robót wykończeniowych, robotników budowlanych, pracowników w branży samochodowej (tj. lakierników, blacharzy, elektromechaników i mechaników), ślusarzy, drukarzy, elektryków, tapicerów, stolarzy, pracowników ochrony fizycznej.

 

Dla osób z wykształceniem średnim (policealnym) z kwalifikacjami: techników mechaników, techników elektryków, elektroników, kontrolerów jakości, przedstawicieli handlowych, spedytorów, techników prac biurowych, techników ekonomistów, kosmetyczki, techników masażystów, sekretarki i flogistyków.

 

Dla osób z wykształceniem wyższym na stanowiskach: informatyków, programistów, ekonomistów (specjalistów rachunkowości, analityków ekonomicznych), fizjoterapeutów, nauczycieli matematyki, biologii, specjalistów ds. rekrutacji pracowników, specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, kierowników sklepu, inżynierów mechaników, elektroników, budownictwa.


Raport 2016

 

Z analizy ofert pracy pozyskanych w Urzędzie wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

 

- działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca – 7054 oferty,

 

- przetwórstwo przemysłowe – 2812 ofert,

 

- handel hurtowy i detaliczny – 2742 oferty,

 

- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 1652 oferty,

 

- budownictwo – 1498 ofert,

 

- transport, gospodarka magazynowa – 1269 ofert,

 

- informacja i komunikacja – 779 ofert,

 

- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 631 ofert,

 

- administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 598 ofert.

 

 

Osobom bez kwalifikacji najczęściej pracodawcy oferowali pracę w charakterze: pracowników gospodarczych, sprzątaczek, pomocy kuchennych, pracowników przygotowujących posiłki, pakowaczy, sortowaczy, robotników fizycznych/budowlanych, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych (kat. B, C, CE), operatorów koparek, operatorów maszyn, pracowników polowych, robotników magazynowych, pracowników ochrony, pracowników do prac prostych w przemyśle.

 

Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających wykształcenie zawodowe z kwalifikacjami: kucharzy, kelnerów, rzeźników-wędliniarzy, rozbieraczy-wykrawaczy, krawców, fryzjerów, magazynierów, sprzedawców, kasjerów handlowych, telemarketerów, pracowników ochrony fizycznej, robotników budowlanych w różnych zawodach: murarzy, brukarzy, betoniarzy, zbrojarzy, cieśli, posadzkarzy, malarzy i tynkarzy, stolarzy, spawaczy różnych specjalizacji mechaników samochodowych, mechaników-monterów maszyn i urządzeń, elektryków, elektromonterów instalacji.

 

W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: kontrolerów jakości wyrobów przemysłowych, techników masażystów, opiekunów dziecięcych, opiekunów osób starszych, księgowych, przedstawicieli handlowych, techników ekonomistów, pracowników księgowości, pracowników obsługi klienta.

 

Osobom z wykształceniem wyższym oferowano pracę na stanowiskach: nauczycieli przedszkola, doradców finansowych, menagerów produktu, specjalistów zastosowań informatyki, specjalistów ds. doskonalenia i rozwoju aplikacji, specjalistów z branży marketingowej i reklamowej.

 

 Raport 2015

 

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

 

-        działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca  – 5113 ofert,

 

-        handel – 2254 oferty,

 

-        przetwórstwo przemysłowe – 1815 ofert,

 

-        transport, gospodarka magazynowa – 1443 oferty,

 

-        budownictwo  – 1020 ofert,

 

-        działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  –  858 ofert,

 

-        dostawa wody, gospodarowanie ściekami,działalność związana z rekultywacją –  524 oferty,

 

-        działalność finansowa i ubezpieczeniowa –  312 ofert,

 

-        łączność  –  305 ofert.


 

Osobom bez kwalifikacji zawodowych najczęściej proponowano pracę w charakterze: robotnika gospodarczego, placowego, sprzątaczki, pomocy kuchennej, pakowacza, robotnika fizycznego/budowlanego, kierowcy samochodu ciężarowego/dostawczego, operatora maszyn, robotnika magazynowego, pracownika ochrony (bez licencji), pracownika  do  prostych prac w przemyśle.

 

 

 

Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających wykształcenie zawodowe z kwalifikacjami: kucharza, rzeźnika-wędliniarza, rozbieracza-wykrawacza, krawca, fryzjera, doradcy klienta, sprzedawcy/kasjera, telemarketera, pracownika ochrony fizycznej, robotnika budowlanego, murarza, kamieniarza, betoniarza, zbrojarza, cieśli, dekarza, glazurnika, malarza budowlanego, stolarza, tapicera, montera instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wodno-kanalizacyjnych.

 

 

 

 

W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: technika elektryka, technika masażystę, pracownika  księgowości, przedstawiciela handlowego, spedytora, technika administracji, sekretarkę, opiekuna osoby starszej, pracownika pozycjonowania stron internetowych, pracownika  centrum obsługi logistycznej, pracownika call center.

 

 

Dla osób z wykształceniem wyższym oferowano pracę na stanowisku: specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. kadr, specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. marketingu i handlu, programisty aplikacji, analityka systemów teleinformatycznych.Raport z 2014 roku

 

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w następujących branżach:

-      działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca - 2790 ofert,

-      handel - 1536 ofert,

-      przetwórstwo przemysłowe - 1327 ofert,

-      dostawa wody, gospodarowanie ściekami - 780 ofert,

-      budownictwo - 777  ofert,

-      działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 594 oferty.

 

Wśród osób z wykształceniem wyższym pracodawcy najczęściej szukali: specjalistów ds. administracji, specjalistów ds. reklamy, specjalistów ds. marketingu i zarządzania, doradców finansowych, fizjoterapeutów, lektorów języka angielskiego.

 

Spośród osób z wykształceniem średnim największe zapotrzebowanie odnotowano na stanowiskach: księgowych, przedstawicieli handlowych, pracowników administracji, sekretarki, pracowników ds. ubezpieczeń, spedytorów, opiekunki dziecięce lub osób starszych, pracowników działów handlowych, magazynierów, pracowników obsługi telefonicznej.

 

W grupie osób z wykształceniem zawodowym pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na: kucharzy, fryzjerów, sprzedawców/kasjerów/doradców klienta, telemarketerów, rzeźników-wędliniarzy, krawców-szwaczki, pracowników ochrony fizycznej, spawaczy różnych kategorii, elektryków, robotników budowlanych: murarzy, zbrojarzy, betoniarzy, cieśli, dekarzy, monterów sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarzy, lakierników, mechaników (samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn i urządzeń).

 

Osobom bez wykształcenia proponowano najczęściej pracę w charakterze: sprzątaczek, pakowaczy, robotników fizycznych w budownictwie, kierowców kat. C, CE, operatorów maszyn, pomocników magazyniera (pracujący przy pracach przeładunkowych), pracowników ochrony (bez licencji), pracowników produkcyjnych.


Raport z 2013 roku

W omawianym okresie odnotowano największe zapotrzebowanie na pracowników w następujących branżach:

 • działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca (np. prowadzenie biur, call center, organizacja targów) - 1794 oferty,
 • handel - 1163 oferty,
 • administracja publiczna - 852 oferty,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 609 ofert,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 312 ofert,
 • transport, gospodarka magazynowa i łączność - 305 ofert.

Wśród  absolwentów szkół zawodowych pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających kwalifikacje: kucharza, fryzjera, sprzedawcy/kasjera, doradcy klienta, telemarketera, rzeźnika-wędliniarza, spawacza różnych specjalności, elektryka, montera konstrukcji budowlanych, montera instalacji i urządzeń sanitarnych czy stolarza.

W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: pracowników księgowości, techników: budownictwa, informatyków, mechaników, handlowców, pracowników magazynowych czy obsługi telefonicznej klienta (call center).

Spośród osób wykształceniem wyższym najczęściej oferowano pracę na stanowisku: specjalisty – handlowca, doradcy finansowego, informatyka, asystenta prawnego, specjalisty ds. rekrutacji czy inżyniera mechanika.Raport z 2012 roku

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

 • usługi administrowania i działalność wspierająca ( np. prowadzenie biur, działalność call center, organizacja targów) -  2209 ofert,
 • handel - 1246 ofert,
 • budownictwo - 841 ofert,
 • przetwórstwo przemysłowe - 819 ofert,
 • transport, gospodarka magazynowa - 707 ofert,
 • administracja publiczna - 575 ofert.

Osobom bez kwalifikacji zawodowych najczęściej proponowano pracę w charakterze: operatora maszyn produkcyjnych, pracownika pralni chemicznej, sprzątaczki, pracownika pomocniczego w rolnictwie, robotnika budowlanego, robotnika przy pracach prostych w przemyśle oraz pomocy kuchennej.

W grupie stanowisk z poziomu zawodowego pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających kwalifikacje: sprzedawcy, kucharza, kasjera handlowego, telemarketera, murarza, zbrojarza, betoniarza, brukarza, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, montera sieci wodnych i kanalizacyjnych, szpachlarza, blacharza budowlanego, ślusarza, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, rozbieracza-wykrawacza i rzeźnika-wędliniarza.

W grupie osób z wykształceniem średnim pozyskano oferty na stanowiska: technika handlowca, technika budownictwa, technika mechanika, technika mechanika maszyn i urządzeńi technika ekonomisty.

Wśród pozyskanych ofert pracy zaledwie 9% stanowiły oferty dla osób z wykształceniem wyższym. Najczęściej poszukiwano: inżynierów budownictwa, informatyków, lektorów języków obcych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, doradców finansowych i księgowych.

 

 

Raport z 2011 roku

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

 • handel - 3979   ofert,
 • usługi i przetwórstwo - 2523 oferty,
 • budownictwo - 1844 oferty,
 • administracja publiczna -   737 ofert,
 • transport, gospodarka magazynowa i łączność -  623 oferty.

Osobom bez kwalifikacji zawodowych najczęściej proponowano pracę w charakterze: listonosza, pakowacza-konfekcjonera, gońca, pomocy kuchennej, sprzątaczki i pracownika gospodarczego.

Wśród kandydatów do pracy z wykształceniem zawodowym pracodawcy najczęściej poszukiwali osób posiadających kwalifikacje: kucharza (preferowane były osoby znające tajniki różnych kuchni regionalnych), kelnera, sprzedawcy, wędliniarza, elektryka, fryzjera, brukarza, blacharza-dekarza, murarza, spawacza, kierowcy różnych kategorii C, C-E, D i operatora koparko-ładowarki.

W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: specjalistów ds. sprzedaży (handlowców), specjalistów przygotowania produkcji, kasjerów – sprzedawców, doradców ubezpieczeniowo-finansowych, zaopatrzeniowców.

Analizując oferty dla osób z wykształceniem wyższym można było zauważyć, że pracodawcy najczęściej poszukiwali osób do pracy na stanowiskach: sekretarki – asystentki, specjalisty ds. kadr, samodzielnego księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. marketingu i handlu, spedytora.


 

Raport z roku 2010

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

 • handel - 4010  ofert,
 • usługi i przetwórstwo- 2174 ofert,
 • budownictwo - 1535 ofert,
 • administracja publiczna -  807 ofert,
 • transport, gospodarka magazynowa i łączność - 448 ofert.

Osobom bez kwalifikacji zawodowych najczęściej proponowano pracę w charakterze: pracowników produkcyjnych i pakowaczy, sprzątaczek, pomocy kuchennych, robotników gospodarczych, pracowników pomocniczych w rolnictwie i budownictwie i pracowników fizycznych.

Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających wykształcenie zawodowe w specjalnościach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, pracownik ochrony osób i mienia, krawiec, murarz, zbrojarz, cieśla, monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, malarz budowlany, spawacz, tokarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, rzeźnik-wędliniarz i zawodach pokrewnych.

W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: handlowców i przedstawicieli handlowych, magazynierów, agentów ubezpieczeniowych, telemarketerów, spedytorów, pracowników administracyjnych i biurowych sekretarek, techników elektryków,  kierowców samochodów kat. B, C, CE.

Analizując oferty dla osób z wykształceniem wyższym odnotowano, że najczęściej poszukiwano  specjalistów zastosowań informatyki, nauczycieli języków obcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalistów ds. finansów, księgowych, analityków finansowych, specjalistów ds. kadr, płac i ZUS, specjalistów ds. marketingu i handlu.

 

 

Raport z 2009 roku

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w branżach:

 • handel - 3185 ofert
 • usługi i przetwórstwo - 2851 ofert
 • budownictwo - 1475 ofert
 • administracja publiczna - 1039 ofert
 • transport, gospodarka magazynowa i łączność - 804 ofert.

Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników posiadających wykształcenie zawodowe w specjalności: sprzedawca, kucharz, fryzjer, krawiec, magazynier, kierowca kategorii C, C+E, pracownik ochrony, spawacz, tokarz, frezer, szlifierz metali, wytaczarz, mechanik pojazdów, lakiernik samochodowy, serwisant urządzeń klimatyzacyjnych, monter instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, elektromonter, a także pracowników budowlanych: betoniarzy, brukarzy, cieśli, murarzy.

W grupie osób z wykształceniem średnim pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie głównie na: kasjerów handlowych, sprzedawców, techników ekonomistów, pracowników biurowych, techników mechaników, elektryków, techników logistyki i magazynowania.

Analizując oferty dla osób z wykształceniem wyższym można było zauważyć, że najczęściej poszukiwano księgowych, specjalistów ds. kadr, ekonomistów-księgowych, specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, pracowników administracyjno-biurowych, inżynierów budownictwa, specjalistów zastosowań informatyki, sekretarek oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny  nauczycieli różnych przedmiotów.

Osobom bez kwalifikacji zawodowych proponowano pracę w charakterze sprzątaczek, pracowników fizycznych, pomocy kuchennych, pakowaczy, pracowników produkcyjnych, dozorców, pracowników porządkowych i pracowników gospodarczych.