Bezrobocie absolwentów, młodzieży po ukończeniu szkół stanowi jeden z podstawowych problemów społecznych. Zjawisko bezrobocia jest wypadkową wielu czynników, związanych z obszarem edukacji, polityki państwa w zakresie wspierania wchodzenia młodych na rynek pracy, z obszarem przedsiębiorczości oraz mobilności, a przede wszystkim związane jest z sytuacją gospodarczo – ekonomiczną kraju, rejonu.

 

Mając na względzie wagę problemu bezrobocia absolwentów, wpływu oferty edukacyjnej i jakości kształcenia na możliwości zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, jako jednostka Starostwa Powiatowego w Poznaniu, od kilkunastu lat przygotowuje Raport.

 

Raport zawiera:

tabela - glowna.png

 

W Raporcie znajdują się także tabelaryczne zestawienia szkół, zestawienia szkół według wskaźników bezrobocia, wykresy obrazujące niektóre dane statystyczne oraz część opisową, przedstawiającą możliwości aktywizacji, zatrudnienia i propozycje usług oferowanych absolwentom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. 

 

Raporty są opracowywane na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz danych pozyskanych z organów prowadzących szkoły (miasto Poznań, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski), ze szkół i wyższych uczelni, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i internetowego Serwisu Urzędów Pracy.

 

Analizy na potrzeby Raportu obejmują każdego roku grupę osób, która ukończyła szkoły ponadgimnazjalne w danym roku (z terenu Poznania i powiatu poznańskiego) i zarejestrowała się w urzędzie pracy.

 

Rok publikacji Raportu

Treść dotycząca roku szkolnego:

2016 rok

2014/2015

2015 rok

2013/2014

2014 rok

2012/2013

2013 rok

2011/2012

2012 rok

2010/2011

2011 rok

2009/2010

2010 rok

2008/2009

2009 rok

2007/2008

2008 rok

2006/2007

2007 rok

2005/2006

2006 rok

2004/2005

2005 rok

2003/2004

2004 roku

2002/2003

2003 roku

2001/2002

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w Raportach z ostatnich lat. Do pobrania są także pełne wersje Raportów.