Wspieraj

swoje dziecko

Jako rodzice możemy pomóc naszym dzieciom w dokonaniu wyboru ich drogi zawodowej. Ostateczną decyzję młody człowiek musi jednak podjąć sam. My możemy go wspierać poprzez przekazanie informacji, które będą przydatne w odkrywaniu przez młodego człowieka jego potencjału, zainteresowań, pasji.

 

Istotą wyboru jest odpowiednie zdiagnozowanie tego co dziecko umie i lubi robić, a potem zestawienie tych danych z otaczającą nas rzeczywistością, czyli aktualnym rynkiem edukacji i pracy. Jako rodzice możemy podpowiadać i zachęcać młodych ludzi, żeby przy wyborze drogi kształcenia wzięli pod uwagę przede wszystkim indywidualne predyspozycje, ale także przyszłe szanse na ich realizację.

 

 

strefa rodzica mama z dzieckiem.jpg strefa rodzica mama z corka.jpg strefa rodzica ojciec z corka.jpg

 

Na co warto zwrócić dziecku uwagę przy wyborze szkoły/zawodu?

 

Samopozonanie = Poznaj siebie!

 • jakie są jego uzdolnienia/talenty – czego uczy się najszybciej? szybciej niż inni i osiąga w tym lepsze wyniki niż inni?
 • umiejętności - jakie są jego mocne i słabe strony?
 • cechy charakteru i temperamentu – czy dziecko jest energiczne czy raczej spokojne?
 • zainteresowania, pasje i hobby – co go interesuje?, jakie przedmioty lubi ? ( tu warto uwzględnić uzyskiwane oceny szkolne)  to, co przykuwa jego uwagę na dłużej i co lubi robić, czemu lubi poświęcać wolny czas, jak najczęściej spędza wolny czas?
 • jaki jest jego stan zdrowia?  – przeciwwskazania zdrowotne
 • wartości - to, co jest dla niego ważne w wymarzonej pracy? co jest cenne i stanowi też cel jego dążeń? np. praca z ludźmi, awans i kariera, rozwijanie swoich pasji, stabilność i bezpieczeństwo

Kto może pomóc?

 • np. znajomi, pedagodzy/ szkolni doradcy zawodowi/psycholodzy – testy predyspozycji zawodowych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnie Hufce Pracy

 

Poznanie rynku pracy


Warto także zainteresować się rynkiem pracy, między innymi nasz raport pozwala poznać aktualne zapotrzebowanie pracodawców.

 • kwalifikacje
 • doświadczenie – m.in. staże, praktyki, prace wakacyjne, wolontariat
 • znajomość języków obcych
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy
 • odpowiednie cechy np. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, aktywność, solidność, komunikatywność, samodzielność , dobra organizacji pracy, szybkie wdrażania się w nowe obowiązki, dyspozycyjność-  tzw. KOMPETENCJE KLUCZOWE: PONADCZASOWE, POZARYNKOWE, NIE ZALEŻĄ OD RODZAJU BRANŻY CZY WIELKOŚCI FIRMY:
 • współpraca i porozumienie w grupie,
 • argumentowanie i obrona własnego zdania,
 • elastyczne reagowanie na zmiany,
 • dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych,
 • gotowość do poszukiwania rozwiązań,
 • wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • uczenie się doskonalenie,
 • dbanie o własny rozwój (long-life learning),

ICH POSIADANIE JEST CENNE W KAŻDYM ZAWODZIE I NA KAŻDYM STANOWISKU! MOŻEMY I POWINNIŚMY JE DOSKONALIĆ I ROZWIJAĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE!


 

Gdzie szukać pomocy i informacji?

 


- Informatory/przewodniki po zawodach zawarte na stronach:

 

 


- Przydatne adresy stron internetowych:- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w powiecie poznańskim:

- Informacje o szkołach zdobyte w ramach „Otwartych drzwi szkół ponadgimnazjalnych, Targi edukacyjne organizowane każdego roku na MTP


- Wymiana opinii o szkołach ze starszym rodzeństwem i kolegami